Capabilities

Engrafo leverer en videndelingsplatform, der automatisk og struktureret opsamler viden om dine forretningskritiske data og om, hvordan de bruges til analyser og rapporter på tværs i organisationen


Læs om de mange muligheder nedenfor 

Løsningen er ekstremt intuitiv og brugerne guides til at skabe en transparent, ensartet og struktureret dokumentation af data og dataarbejdet.

Alt bliver struktureret og opbevaret i en SQL-database, som gør søgning, deling og rapportering let tilgængeligt og hurtigt.

Løsningen kan etableres i skyen eller lokalt på under 1 time – med AD integration og er fuldt konfigurérbar så den matcher jeres forretningsprocesser

Anvender I SAS-programmer til ETL-processen, så analyseres disse og der genereres automatisk en programanalyse med eksekveringstider for de enkelte step og for de enkelte procedurer. Derudover genereres automatisk et flowchart over SAS-processen som gemmen med dokumentationen af SAS-programmet

Data-lineage etableres automatisk for databaser, skemaer, tabeller og variable så man altid har et overblik over den fulde data-rejse

Det er let at dele datakataloger, analyser og leverancer med interne og eksterne interessenter. I får én indgang til videndeling og opsamling af kritisk forretningsviden.

Løsningen opbygges med skabeloner, så I kan tilpasse løsningen til præcist at matche jeres behov for videnopsamling og videndeling.

Løsningen baseres på brugernes bidrag, som bliver meget synligt og I skaber store besparelser ved at gå fra traditionel omkostningstung QA management til en proces drevet af crowd enrichment.

Ud fra jeres SQL-jobs og andre ETL-transformationer skaber Engeafo flowcharts helt automatisk. Noget der normalt kan tage mange timer, og ofte bliver glemt, kan nu gøres på få minutter. 

Flowcharts kan dannes ud fra de gængse SQL-syntakser som anvendes mod ORACLE, db2, MSSQL, MySQL, SAP Hana, Snowflake, m.fl

Løsningen kan benyttes som et ledelsesværktøj, så alle styres til at dokumentere på samme måde og overholde virksomhedens dokumentationskrav.

Gennem vores visuelle graf-portal kan I følge op på kvaliteten af dokumentationen, brugernes bidrag, graden af dokumentation for alle enheder i organisationen, best practice anvendelse og meget mere.

Data i Videnplatformen kan udstilles direkte i alle BI-værtøjer, der understøtter SQL-databaser. Dvs sige, at I kan integrere dokumentationen fuldt ud med jeres dataleverancer, analyser og rapporter i jeres BI-værktøj.

Copyright. All Rights Reserved | Engrafo @ Symbion Science Park | Fruebjervej 3 | 2100 København Ø