Capabilities

Engrafo vidensplatform kan I få adgang til som en cloud-løsning, on-premises eller som hybrid. Løsningen etableres på under en time


Læs om de mange muligheder nedenfor 

Løsningen er ekstremt intuitiv og brugerne guides til at skabe en transparent, ensartet og struktureret dokumentation af data og dataanvendelsen på tværs i organisationen

Alt bliver struktureret og opbevaret i en SQL-database, som gør søgning, deling og rapportering let tilgængeligt og hurtigt

Løsningen kan etableres i skyen eller lokalt på under 1 time – med AD-integration og fuldt konfigurérbar, så den matcher jeres forretningsprocesser

Ud fra jeres SQL-jobs og andre ETL-transformationer skaber Engrafo flowcharts helt automatisk. Noget der normalt kan tage mange timer og ofte bliver glemt, kan nu gøres på få minutter


Flowcharts kan dannes ud fra de gængse SQL-dialekter, som anvendes i forbindelse med ORACLE, db2, MSSQL(T-SQL), MySQL, SAP Hana, Snowflake m.fl.

Det er let at dele datakataloger, analyser og leverancer med interne og eksterne interessenter. I får én central indgang til videndeling og opsamling af kritisk forretningsviden

Løsningen opbygges med skabeloner, så I kan tilpasse løsningen til præcist at matche jeres behov for videnopsamling og videndeling

Løsningen baseres på brugernes bidrag, som bliver meget synligt og I skaber store besparelser ved at gå fra traditionel omkostningstung QA-management til en proces drevet af crowd enrichment

Data-lineage etableres automatisk for databaser, skemaer, tabeller og variable så man altid har et overblik over den fulde datarejse og databearbejdningen

På hvert et sted i det visuelle overblik over datarejsen kan man bore sig ned i detaljer om de enkelte tabeller, kolonner og dokumentationer


Det er muligt at udvælge specifikke elementer gennem zoom og afgrænsning på alle led i datarejsen


Har man flere transformationer (ETL-jobs) knyttet til en enkelt dokumenttionsbeskrivelse, kan man også udvide visualiseringen til at indeholde dette

Anvender I SAS-programmer til ETL-processen, så analyseres disse, og der genereres automatisk en programanalyse med eksekveringstider for de enkelte step og for de enkelte procedurer. Derudover genereres automatisk et flowchart over SAS-processen som gemmes med dokumentationen af SAS-programmet

Løsningen kan benyttes som et ledelsesværktøj, så alle quides til at dokumentere på samme måde og overholde virksomhedens dokumentationskrav

Gennem vores visuelle graf-portal kan I følge op på kvaliteten af dokumentationen, brugernes bidrag, graden af dokumentation for alle enheder i organisationen, best practice anvendelse og meget mere

Data i Videnplatformen kan udstilles direkte i alle BI-værtøjer, der understøtter SQL-databaser. Dvs sige, at I kan integrere dokumentationen fuldt ud med jeres dataleverancer, analyser og rapporter i jeres BI-værktøj

BOOK  en demo


Send os den mailadresse vi kan kontakte dig på, så vender vi tilbage med mulige tidspunkter.
Vil du have demoen på egne data, så kan vi også klarer dette.

 
 

Copyright. All Rights Reserved | Engrafo @ Symbion Science Park | Fruebjervej 3 | 2100 København Ø